Kent ve Yaşam Kültürü Dergisi - 2018 Ocak | Sayı 13