Haftalık Faaliyet Bülteni 23-30 Kasım 2020 / Sayı:1